top of page

רותי שרון

חיפוש שגריר/ה:

arrow&v

רותי שרון

הופכים חלום למציאות

שם הקמפיין:

5000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה לכל השגרירים והתורמים על קמפיין מרגש ומוצלח עבור ילדי עמותת אקדם - אתם מדהימים.

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

5000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

שם תורמ/ת:

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

מיין לפי:

300

סכום תרומה (₪) :

רחל כהן

תרומה לילדים אוטיסטים

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רותי שרון

שם שגריר/ה:

500

סכום תרומה (₪) :

יוספה קין

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רותי שרון

שם שגריר/ה:

1,000

סכום תרומה (₪) :

הדריה ליסטנברג-קצין

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רותי שרון

שם שגריר/ה:

150

סכום תרומה (₪) :

עדי ניצן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רותי שרון

שם שגריר/ה:

80

סכום תרומה (₪) :

אלינור סבן

באהבה רבה לילדים

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רותי שרון

שם שגריר/ה:

50

סכום תרומה (₪) :

אנונימי

כי כולנו שווים

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רותי שרון

שם שגריר/ה:

180

סכום תרומה (₪) :

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רותי שרון

שם שגריר/ה:

180

סכום תרומה (₪) :

תמי בן שושן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רותי שרון

שם שגריר/ה:

180

סכום תרומה (₪) :

רותי שרון

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רותי שרון

שם שגריר/ה:

360

סכום תרומה (₪) :

Amir Kain

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רותי שרון

שם שגריר/ה:

180

סכום תרומה (₪) :

אנונימי

למען מטרה חשובה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רותי שרון

שם שגריר/ה:

360

סכום תרומה (₪) :

דינה נאה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רותי שרון

שם שגריר/ה:

50

סכום תרומה (₪) :

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רותי שרון

שם שגריר/ה:

50

סכום תרומה (₪) :

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רותי שרון

שם שגריר/ה:

150

סכום תרומה (₪) :

גילה נבו

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רותי שרון

שם שגריר/ה:

120

סכום תרומה (₪) :

אנונימי

מטרה חשובה- בהצלחה!!

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רותי שרון

שם שגריר/ה:

500

סכום תרומה (₪) :

נילי וצבי שרון

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רותי שרון

שם שגריר/ה:

bottom of page