top of page

מלי זאבי

חיפוש שגריר/ה:

arrow&v

מלי זאבי

סל מזון עבורם הוא צורך קיומי

שם הקמפיין:

20000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה רבה לכל השגרירים, לכל התורמים ולכל העוסקים במלאכה - קמפיין מוצלח מאוד שיעזור להמון אנשים נזקקים!

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

20000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

1,800

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מלי זאבי

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

תמר רוזנפלד

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מלי זאבי

שם שגריר:

1,000

סכום תרומה (₪) 

Gary Emmanuel

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מלי זאבי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

שרון גדות

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מלי זאבי

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

עופרה ארוך

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מלי זאבי

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מלי זאבי

שם שגריר:

1,800

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מלי זאבי

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

אסתר גביזון

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מלי זאבי

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מלי זאבי

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

אור בר(נעמה)

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מלי זאבי

שם שגריר:

360

סכום תרומה (₪) 

ריקי עותני

הקדשה:

לעילוי נשמתם של לאה ורפי ישראל-טוב

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מלי זאבי

שם שגריר:

2,250

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מלי זאבי

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מלי זאבי

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

חוה זאבי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מלי זאבי

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מלי זאבי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

רויטל פרימרמן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מלי זאבי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

כוכבה שאול ומשה מיו

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מלי זאבי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

דליה בנימין

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מלי זאבי

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מלי זאבי

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מלי זאבי

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

עינת כהן

(נעמה)

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מלי זאבי

שם שגריר:

750

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מלי זאבי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אילנה אוזן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מלי זאבי

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מלי זאבי

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

אייל שרם

בהצלחה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מלי זאבי

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

מירי נקר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מלי זאבי

שם שגריר:

1,000

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מלי זאבי

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מלי זאבי

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

נעמה בר

הקדשה:

יוסף בן שרה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מלי זאבי

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

תומר פניאס

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מלי זאבי

שם שגריר:

bottom of page