top of page

אורית גולדברג

חיפוש שגריר/ה:

אורית גולדברג

מרכז מילמן - יוצרים הזדמנויות

שם הקמפיין:

3500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה רבה לכל השגרירים והשגרירות הנפלאים
והמרגשים וכמובן לכל התורמים על קמפיין מרגש ומדהים.

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

3500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

100

סכום תרומה (₪) 

שירלי אלגסה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אורית גולדברג

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אורית גולדברג

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אורי גולד

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אורית גולדברג

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אתי יאירי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אורית גולדברג

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

שרה מני-לנגפוס

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אורית גולדברג

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

מור חיימוביץ

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אורית גולדברג

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

רותם קינן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אורית גולדברג

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אפרת שוורצקופף נחמן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אורית גולדברג

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אורית גולדברג

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

מינדי לוי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אורית גולדברג

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אורית גולדברג

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אורית גולדברג

שם שגריר:

20

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אורית גולדברג

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אורית גולדברג

שם שגריר:

88

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אורית גולדברג

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

יעל קרונר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אורית גולדברג

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

עדי ורד

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אורית גולדברג

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אורית גולדברג

שם שגריר:

400

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אורית גולדברג

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אורית גולדברג

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אורית גולדברג

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

עפרה ויגאל גולדברג

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אורית גולדברג

שם שגריר:

bottom of page