top of page

נטע-לי זמיר

חיפוש שגריר/ה:

נטע-לי זמיר

מרכז מילמן - יוצרים הזדמנויות

שם הקמפיין:

3500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה רבה לכל השגרירים והשגרירות הנפלאים
והמרגשים וכמובן לכל התורמים על קמפיין מרגש ומדהים.

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

3500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

250

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נטע-לי זמיר

שם שגריר:

55

סכום תרומה (₪) 

יהודית לוי

בהצלחה❤️

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נטע-לי זמיר

שם שגריר:

360

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נטע-לי זמיר

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

שרה גולדברגר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נטע-לי זמיר

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אהרן מיכה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נטע-לי זמיר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אורה בן ישי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נטע-לי זמיר

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

יעל פלצור

באהבה מהלב

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נטע-לי זמיר

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נטע-לי זמיר

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נטע-לי זמיר

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

דן ודליה גונן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נטע-לי זמיר

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נטע-לי זמיר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

חנה פלגי

הקדשה:

לעילוי נשמת אימי רחל זל

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נטע-לי זמיר

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

פנינה יעקבי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נטע-לי זמיר

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

חבורת מרוקו לשם

חבורת מרוקו מתגייסת באהבה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נטע-לי זמיר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

לילך סולומון

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נטע-לי זמיר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

Tomer Weiner

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נטע-לי זמיר

שם שגריר:

59

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

מרים בת סולטנה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נטע-לי זמיר

שם שגריר:

bottom of page