top of page

ענת גולד

חיפוש שגריר/ה:

ענת גולד

נותנים תקווה

שם הקמפיין:

7500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה לכל השגרירים והשגרירות על קמפיין מדהים וכמובן תודה רבה לכל התורמים המדהימים.

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

7500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

100

סכום תרומה (₪) 

סיגלית דיקפואה

בריאות שלמה ,לך גולדי יקרה ולכל המתמודדים עם מחלת הסרטן.

הקדשה:

נעמי מושקוביץ זל

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ענת גולד

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אבישי טוקר

הקדשה:

הוריי זל

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ענת גולד

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ענת גולד

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

עדי שני

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ענת גולד

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

מיכל אגוזי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ענת גולד

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אורית מור

הרבה בריאות

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ענת גולד

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אסף סקוירסקי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ענת גולד

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ענת גולד

שם שגריר:

400

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ענת גולד

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

דובי קפלן

לענת גולד

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ענת גולד

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

ענבל אביזמר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ענת גולד

שם שגריר:

36

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ענת גולד

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

דלית מעיין

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ענת גולד

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

עירית פכט

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ענת גולד

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

טלי גוהר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ענת גולד

שם שגריר:

350

סכום תרומה (₪) 

ענת גולד

בריאות מטיבה, שמחת הנפש וגמישות הלב

הקדשה:

אימי רחל גולד זל/ מרב ניר זל

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ענת גולד

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

נטליה וקסלר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ענת גולד

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ענת גולד

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

הילה חגג

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ענת גולד

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

כרמית שני

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ענת גולד

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

תמי גבע

רק בריאות הנפש והגוף

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ענת גולד

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

איריס בגרנו

באהבה גדולה. שתמיד תגשימי את היעדים שלך :)

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ענת גולד

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

להצלחה בכל שאת עושה לטובת בריאות מלאה לאורך ימים

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ענת גולד

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

ענת שמריה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ענת גולד

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

הני רוזן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ענת גולד

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ענת גולד

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

זיוה ואלי מורנו

הקדשה:

דניאל מורנו

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ענת גולד

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

דורית בניאש

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ענת גולד

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

למען הבריאות והשמחה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ענת גולד

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

יעל דוד

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ענת גולד

שם שגריר:

bottom of page