top of page

שירן נחום

חיפוש שגריר/ה:

שירן נחום

חיים בשוויון עם השוני

שם הקמפיין:

3500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים, תודה רבה לכל השגרירים והתורמים הנפלאים שעזרו לעמותה, יישר כוח.

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

3500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

נחמה בת עדלה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שירן נחום

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

בריאות לילדי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שירן נחום

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

שירן נחום

לבריאות והחלמה במהרה של דבורה אברגיל !!!!!

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שירן נחום

שם שגריר:

bottom of page