top of page

קרן אבוחצירה

חיפוש שגריר/ה:

קרן אבוחצירה

הופכים חלום למציאות

שם הקמפיין:

3500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה לכל השגרירים והתורמים על קמפיין מרגש ומוצלח עבור ילדי עמותת אקדם - אתם מדהימים.

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

3500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

250

סכום תרומה (₪) 

אנה טחן

הקדשה:

אלברט אברהם אבוחצירה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

קרן אבוחצירה

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

דניאל ממן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

קרן אבוחצירה

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

חיים כהן

לעילוי נשמת:

candle.jpg

קרן אבוחצירה

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

ליהי לוי

הקדשה:

אברהם שלמה בן סוליקה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

קרן אבוחצירה

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

ניקול כהן

הקדשה:

חיים בן כרמלה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

קרן אבוחצירה

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

קרן אבוחצירה

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

רפאל כהן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

קרן אבוחצירה

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

מיכל בינסקי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

קרן אבוחצירה

שם שגריר:

360

סכום תרומה (₪) 

כרמלה כהן זרגרוף

הקדשה:

יצחק וחיים כהן

לעילוי נשמת:

candle.jpg

קרן אבוחצירה

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

מור מיזן גלבוע

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

קרן אבוחצירה

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

פזית ארנון

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

קרן אבוחצירה

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

קרן אבוחצירה

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

יפית פנחס

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

קרן אבוחצירה

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

נורית יפרח

הקדשה:

גילברט מייחה בת בנוט
חיים בן כרמלה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

קרן אבוחצירה

שם שגריר:

bottom of page