top of page

אירית שלו

חיפוש שגריר/ה:

אירית שלו

מרכז מילמן - יוצרים הזדמנויות

שם הקמפיין:

7500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה רבה לכל השגרירים והשגרירות הנפלאים
והמרגשים וכמובן לכל התורמים על קמפיין מרגש ומדהים.

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

7500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

35

סכום תרומה (₪) 

gilad biran

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אירית שלו

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

לירן כהן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אירית שלו

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

יהודית טדיב

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אירית שלו

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

אירית שלו, את מדהימה. איזו שליחות ומסירות, כל הכבוד.

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אירית שלו

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

יפעת שרטוב

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אירית שלו

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אירית שלו

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

חגית בקנשטיין

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אירית שלו

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

עידן מילוא

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אירית שלו

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

לימור ניר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אירית שלו

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

Noam Drori

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אירית שלו

שם שגריר:

360

סכום תרומה (₪) 

שולי בירמן

❤️

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אירית שלו

שם שגריר:

18

סכום תרומה (₪) 

שקד סבן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אירית שלו

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אמיתי קדם

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אירית שלו

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אירית שלו

שם שגריר:

1,000

סכום תרומה (₪) 

נ.ת.ן ורד הכרמל

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אירית שלו

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

דודי מזרחי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אירית שלו

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אירית שלו

שם שגריר:

18

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אירית שלו

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

גיל וצפית לוקץ

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אירית שלו

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

רוני שניידר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אירית שלו

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

שירלי אקרמן

הקדשה:

צביה מנחם

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אירית שלו

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

יפעת ברקת

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אירית שלו

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

שגית אהרונסון

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אירית שלו

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אירית שלו

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אירית שלו

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

עמית שוחט

אירית עלי והצליחי במעשייך הטובים

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אירית שלו

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

קרן שפירא

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אירית שלו

שם שגריר:

bottom of page