top of page

אסתר גילי רייס

חזרה לדף הקמפיין

חיפוש שגריר/ה:

אסתר גילי רייס

נותנים אופק לילדינו

שם הקמפיין:

3500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה רבה לכל התורמים, לכל השגרירים, ולכל האנשים המדהימים שעזרו ועוזרים לילדים. יישר כוח .

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

3500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

55

סכום תרומה (₪) 

הדס נוביק ארמה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אסתר גילי רייס

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

שני בלאו

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אסתר גילי רייס

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

יעל מאמו

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אסתר גילי רייס

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

מריה ליובמן

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אסתר גילי רייס

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

מורית טרקיאלטאוב לי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אסתר גילי רייס

שם שגריר:

350

סכום תרומה (₪) 

שי קלוש

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אסתר גילי רייס

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אסתר גילי רייס

שם שגריר:

18

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אסתר גילי רייס

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אסתר גילי רייס

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אייל טל

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אסתר גילי רייס

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

שנזכה לשמוע בשורות טובות בכל התחומים

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אסתר גילי רייס

שם שגריר:

bottom of page