top of page

אורן מאורר

חיפוש שגריר/ה:

אורן מאורר

הופכים חלום למציאות

שם הקמפיין:

3500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה לכל השגרירים והתורמים על קמפיין מרגש ומוצלח עבור ילדי עמותת אקדם - אתם מדהימים.

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

3500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

300

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אורן מאורר

שם שגריר:

400

סכום תרומה (₪) 

נתן הלר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אורן מאורר

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

עוזי מאורר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אורן מאורר

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

מיכל הלק

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אורן מאורר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אלכסנדר שייכט

שתמיד נוכל להיות בצד הנותן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אורן מאורר

שם שגריר:

55

סכום תרומה (₪) 

בתיה לנדר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אורן מאורר

שם שגריר:

bottom of page