top of page

הטבעונית J17

חיפוש שגריר/ה:

arrow&v

הטבעונית J17

שם הקמפיין:

500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

Donation - לתרומה

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

Donation - לתרומה

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

60

סכום תרומה (₪) 

Assaf Pashut

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

הטבעונית J17

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

עמית קציר

כל הכבוד על היוזמה ובהצלחה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

הטבעונית J17

שם שגריר:

bottom of page