top of page

שרון אליאדי יוסופוב

חיפוש שגריר/ה:

שרון אליאדי יוסופוב

אל תשאירו אותם לבד

שם הקמפיין:

3000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה רבה לכל התורמים, לשגרירים האלופים ולעמותה המדהימה הזאת שעוזרת לכל כך הרבה אנשים ברחבי הארץ.

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

3000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

180

סכום תרומה (₪) 

ליטל יהודה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שרון אליאדי יוסופוב

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

רותם צובארי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שרון אליאדי יוסופוב

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

טל אינדיק

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שרון אליאדי יוסופוב

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

שרון אליאדי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שרון אליאדי יוסופוב

שם שגריר:

90

סכום תרומה (₪) 

אנה מויאל

רפואה שלמה 🙌🏼

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שרון אליאדי יוסופוב

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

עמית שטרהל

לרפואת כל חולי עם ישראל

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שרון אליאדי יוסופוב

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

מחמוד חטיב

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שרון אליאדי יוסופוב

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

דודו בן הרוש

הקדשה:

שלמה בר עושה בן הרוש ז״ל

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שרון אליאדי יוסופוב

שם שגריר:

bottom of page