top of page

ענת מאיר סאני

חיפוש שגריר/ה:

ענת מאיר סאני

מרעבים ובוכים לשבעים ושמחים

שם הקמפיין:

3500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה רבה לכל השגרירים והשגרירות המדהימים
וכמובן תודה רבה לכל התורמים והתורמות האלופים והאלופות.

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

3500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ענת מאיר סאני

שם שגריר:

360

סכום תרומה (₪) 

שלומית גולדשטיין פרינץ

הקדשה:

דליה ואברהם פרינץ

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ענת מאיר סאני

שם שגריר:

80

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ענת מאיר סאני

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

דוד ראובן זל

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ענת מאיר סאני

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ענת מאיר סאני

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ענת מאיר סאני

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ענת מאיר סאני

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

יעל מאיר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ענת מאיר סאני

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אדוה ארליך

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ענת מאיר סאני

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

מירי רבינוביץ

שלא יהיה אף תינוק רעב אמן

הקדשה:

לימור לוי בת אסתר ברוך

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ענת מאיר סאני

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

רעות ק

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ענת מאיר סאני

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

אילן אדדי

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ענת מאיר סאני

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

לרפואת שלמה בן אורה בתוך שאר חולי ישראל

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ענת מאיר סאני

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

דוד ראובן

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ענת מאיר סאני

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ענת מאיר סאני

שם שגריר:

140

סכום תרומה (₪) 

תמי צור

אתם עושים עבודת קודש!

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ענת מאיר סאני

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אריאלה מאיר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ענת מאיר סאני

שם שגריר:

bottom of page