top of page

רונית מלכה קליין

חיפוש שגריר/ה:

רונית מלכה קליין

מרעבים ובוכים לשבעים ושמחים

שם הקמפיין:

3500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה רבה לכל השגרירים והשגרירות המדהימים
וכמובן תודה רבה לכל התורמים והתורמות האלופים והאלופות.

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

3500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

20

סכום תרומה (₪) 

אוריאן אדר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רונית מלכה קליין

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רונית מלכה קליין

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

מירית אלגזי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רונית מלכה קליין

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

שירה ת

הקדשה:

אמונה שמידט זל

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רונית מלכה קליין

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רונית מלכה קליין

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

הדסה תמיר

הקדשה:

חי בן רחל זל

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רונית מלכה קליין

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

ליטל אליהו

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רונית מלכה קליין

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רונית מלכה קליין

שם שגריר:

10

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רונית מלכה קליין

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

שירלי סלע

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רונית מלכה קליין

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

מיכל ארגס

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רונית מלכה קליין

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רונית מלכה קליין

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

משכית לוי מלכה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רונית מלכה קליין

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

יהודה אזולאי

בהצלחה במצווה המבורכת

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רונית מלכה קליין

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

צוקית לוי

לשמחה ושובע

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רונית מלכה קליין

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רונית מלכה קליין

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

רקפת דפני מן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רונית מלכה קליין

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

מזל מלכה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רונית מלכה קליין

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רונית מלכה קליין

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

ריקי קנירש

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רונית מלכה קליין

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

רבקה לביא בלינשטיין

כל הכבוד לרונית האהובה ❤

הקדשה:

אימי זל זמירה לביא בת נעומי אשר נפטרה כיומיים לפני ליל הסדר ❤

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רונית מלכה קליין

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

אור אשכר

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רונית מלכה קליין

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

ליטל סומך פרץ

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רונית מלכה קליין

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

דנה ויאיר שני עצמןן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רונית מלכה קליין

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

מיכל רוז ונונו

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רונית מלכה קליין

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

נטלי רוז

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רונית מלכה קליין

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

יפה מלכה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רונית מלכה קליין

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

חיים מלכה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רונית מלכה קליין

שם שגריר:

bottom of page