top of page

נילי זיידל

חיפוש שגריר/ה:

נילי זיידל

נותנים אופק לילדינו

שם הקמפיין:

3500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה רבה לכל התורמים, לכל השגרירים, ולכל האנשים המדהימים שעזרו ועוזרים לילדים. יישר כוח .

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

3500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

600

סכום תרומה (₪) 

נילי זיידל

הקדשה:

איתן רון זל סבי היקר שחשף אותי לעולם המוזיקה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נילי זיידל

שם שגריר:

bottom of page