top of page

נינה הנדלר

חיפוש שגריר/ה:

arrow&v

נינה הנדלר

סל מזון עבורם הוא צורך קיומי

שם הקמפיין:

3500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה רבה לכל השגרירים, לכל התורמים ולכל העוסקים במלאכה - קמפיין מוצלח מאוד שיעזור להמון אנשים נזקקים!

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

3500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

100

סכום תרומה (₪) 

מולי ברילנט

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נינה הנדלר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נינה הנדלר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

שרי זורע

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נינה הנדלר

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נינה הנדלר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

שרונה שריד

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נינה הנדלר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

הילה ויקינסקי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נינה הנדלר

שם שגריר:

bottom of page