top of page

אורי איס

חיפוש שגריר/ה:

arrow&v

אורי איס

נותנים תקווה

שם הקמפיין:

10000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין פעיל

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

10000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

540

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אורי איס

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

סמדר מרדכי

לכל הזקוקים לעזרה וקולם לא נשמע

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אורי איס

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

אורי איס

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אורי איס

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

לריפוי ובריאות לכל מי שזקוק

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אורי איס

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אורי איס

שם שגריר:

350

סכום תרומה (₪) 

ניצן איס חיים

לבריאות ותמיכה לכל מי שזקוק

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אורי איס

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אורי איס

שם שגריר:

1,000

סכום תרומה (₪) 

אורי איס

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אורי איס

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אורי איס

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

תמר לביא

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אורי איס

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

מורן דרעי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אורי איס

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

‫דוד הראל‬‎

שיהיה בהצלחה ובריאות טובה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אורי איס

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אורי איס

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

מלכה נודלמן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אורי איס

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אביב נודלמן טל

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אורי איס

שם שגריר:

bottom of page