top of page

דנה כהן

חיפוש שגריר/ה:

דנה כהן

מרעבים ובוכים לשבעים ושמחים

שם הקמפיין:

5000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה רבה לכל השגרירים והשגרירות המדהימים
וכמובן תודה רבה לכל התורמים והתורמות האלופים והאלופות.

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

5000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

100

סכום תרומה (₪) 

רועי ליפשיץ

❤️

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דנה כהן

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

מורן בן אריה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דנה כהן

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

הילה סינדר ישראל

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דנה כהן

שם שגריר:

1,800

סכום תרומה (₪) 

ארז אבנר

דנה יקרה יחידה ומיוחדת, תודה ששיתפת ונתת לנו להיות חלק בפועלך המרגש.

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דנה כהן

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

קטי שגב

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דנה כהן

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

גילי רווח

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דנה כהן

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

שולמית דואר-קצור

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דנה כהן

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דנה כהן

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דנה כהן

שם שגריר:

90

סכום תרומה (₪) 

פלוני אלמוני

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דנה כהן

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

דפי גרון

❤️

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דנה כהן

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

מירי אסור

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דנה כהן

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

לימור גז

הקדשה:

מרים כהן שייאחי

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דנה כהן

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דנה כהן

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

מישל בן אנני
אנני בת רוזלי

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דנה כהן

שם שגריר:

bottom of page