top of page

ברוך בורוכוב

חיפוש שגריר/ה:

ברוך בורוכוב

לחיות בשוויון עם השוני

שם הקמפיין:

3500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה רבה לכל השגרירים והשגרירות, לתורמים המדהימים, וכמובן לחברים ולחברות של עמותת עמיחי - יישר כוח

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

3500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

100

סכום תרומה (₪) 

שיר צוברי

הקדשה:

לאה צוברי

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ברוך בורוכוב

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

ניצן יוספי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ברוך בורוכוב

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

באהבה לחברים בעמיחי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ברוך בורוכוב

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ברוך בורוכוב

שם שגריר:

bottom of page