top of page

חגית אבישי

חיפוש שגריר/ה:

חגית אבישי

שווים בין שווים

שם הקמפיין:

2500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - למשפחות, למתנדבים ולתורמים המדהימים יישר כוח - קמפיין מהמם עם מטרה נעלה עבור החניכים של עמותה!

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

2500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

200

סכום תרומה (₪) 

אפרת זאבי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חגית אבישי

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אולגה סמוליאקוב

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חגית אבישי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

נטע סילוני

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חגית אבישי

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

גלי קליין

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חגית אבישי

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

ישר כח!

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חגית אבישי

שם שגריר:

120

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חגית אבישי

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

שי קדר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חגית אבישי

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חגית אבישי

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

שני חיים

תרומה באהבה עבור שווים בין שווים

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חגית אבישי

שם שגריר:

bottom of page