top of page

שמואל ילמה

חיפוש שגריר/ה:

שמואל ילמה

מחבקים את הקהילה האתיופית

שם הקמפיין:

2000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

2000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

300

סכום תרומה (₪) 

אורית ריגר

לקהילה האתיופית היקרה

הקדשה:

גרשון סרי זל

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שמואל ילמה

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

yochai rotenberg

לזכר הורי מרים ויהושע רוטנברג והורי רעייתי עדנה ושמשון ענבל

הקדשה:

מרים ויהושע רוטנברג ועדנה ושמשון ענבל

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שמואל ילמה

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שמואל ילמה

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

פנחס אליהו בר זינה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שמואל ילמה

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שמואל ילמה

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

אבי אדמסו

חיבוק לקהילה

הקדשה:

ימנגסט אסנקאו ז״ל

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שמואל ילמה

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שמואל ילמה

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שמואל ילמה

שם שגריר:

bottom of page