top of page

ג'יני גדיש

חיפוש שגריר/ה:

ג'יני גדיש

הזדמנות להיות שווים

שם הקמפיין:

3500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה רבה לכל השגרירים והתורמים היקרים. בזכותכם הנגישות בבית שלהבת תהיה נוחה וקלה יותר!

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

3500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

לשגרירה ג׳יני גדיש

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ג'יני גדיש

שם שגריר:

120

סכום תרומה (₪) 

לסלי חיון

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ג'יני גדיש

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

סו לוינשטיין

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ג'יני גדיש

שם שגריר:

818

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

לכבוד השגריר ג׳יני גדיש

הקדשה:

יעקב גדיש

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ג'יני גדיש

שם שגריר:

169

סכום תרומה (₪) 

Nina Winter

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ג'יני גדיש

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

יעל שילה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ג'יני גדיש

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ג'יני גדיש

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

גיני גדיש

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ג'יני גדיש

שם שגריר:

bottom of page