top of page

טל ירון

חיפוש שגריר/ה:

טל ירון

סל מזון עבורם הוא צורך קיומי

שם הקמפיין:

3500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה רבה לכל השגרירים, לכל התורמים ולכל העוסקים במלאכה - קמפיין מוצלח מאוד שיעזור להמון אנשים נזקקים!

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

3500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

באהבה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

טל ירון

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

דניאלה מנור

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

טל ירון

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

טל ירון

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

רוני אלפרן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

טל ירון

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

טל ירון

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

טל ירון

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

דור בן צבי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

טל ירון

שם שגריר:

bottom of page