top of page

יואב הס

חיפוש שגריר/ה:

יואב הס

הזדמנות להיות שווים

שם הקמפיין:

7500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה רבה לכל השגרירים והתורמים היקרים. בזכותכם הנגישות בבית שלהבת תהיה נוחה וקלה יותר!

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

7500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

500

סכום תרומה (₪) 

מרדכי זלדון

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יואב הס

שם שגריר:

1,000

סכום תרומה (₪) 

עמוס גבירץ

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יואב הס

שם שגריר:

1,500

סכום תרומה (₪) 

אורי ריכטר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יואב הס

שם שגריר:

1,000

סכום תרומה (₪) 

מירה גל-שולמן

לזכר הורי ואחותי זיכרונם לברכה.

הקדשה:

צבי ומרגיט גל. אורית גל יקותירל

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יואב הס

שם שגריר:

1,000

סכום תרומה (₪) 

יואב הס

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יואב הס

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

מתן מ

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יואב הס

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

נעמה רינגל

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יואב הס

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יואב הס

שם שגריר:

1,000

סכום תרומה (₪) 

אמנון רייס

בהצלחה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יואב הס

שם שגריר:

bottom of page