top of page

אושי סלע ויזמן

חיפוש שגריר/ה:

arrow&v

אושי סלע ויזמן

לאף אחד לא מגיע להיות רעב

שם הקמפיין:

3200

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה לכל השגרירים
המדהימים ולתורמים שבזכותכם יהיו פחות רעבים במדינה!

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

3200

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

1

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אושי סלע ויזמן

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אושי סלע ויזמן

שם שגריר:

145

סכום תרומה (₪) 

אושי סלע

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אושי סלע ויזמן

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אושי סלע ויזמן

שם שגריר:

30

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אושי סלע ויזמן

שם שגריר:

210

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

אריה סלע זהרה וישראל יורם ויגאל וקנין יעקב וזמן

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אושי סלע ויזמן

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

זוהרה בת ימנה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אושי סלע ויזמן

שם שגריר:

90

סכום תרומה (₪) 

חנה בן משה וקנין

הקדשה:

זוהרה וישראל וקנין

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אושי סלע ויזמן

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

אושי את מדהימה

הקדשה:

זוהרה בת ימנה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אושי סלע ויזמן

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

באהבה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אושי סלע ויזמן

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אושי סלע ויזמן

שם שגריר:

244

סכום תרומה (₪) 

אושי סלע

לכל העולם שיהיה טוב יותר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אושי סלע ויזמן

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אושי סלע ויזמן

שם שגריר:

30

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

תודה לכם

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אושי סלע ויזמן

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אושי סלע ויזמן

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

רחל סלמה מגנזי

אושי ינשמה טהורה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אושי סלע ויזמן

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

זוהרה בת ימנה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אושי סלע ויזמן

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

לאמי היקרה

הקדשה:

זוהרה בת ימנה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אושי סלע ויזמן

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

ענת כהן

הקדשה:

יעקב בן מתוקה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אושי סלע ויזמן

שם שגריר:

280

סכום תרומה (₪) 

סלע מרים

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אושי סלע ויזמן

שם שגריר:

bottom of page