top of page

דליה גורודיסקי

חיפוש שגריר/ה:

arrow&v

דליה גורודיסקי

נותנים תקווה

שם הקמפיין:

5000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה לכל השגרירים והשגרירות על קמפיין מדהים וכמובן תודה רבה לכל התורמים המדהימים.

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

5000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

50

סכום תרומה (₪) 

אתי עמר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דליה גורודיסקי

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

Orit Ronen

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דליה גורודיסקי

שם שגריר:

30

סכום תרומה (₪) 

אביטל דבדה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דליה גורודיסקי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אסתר קונטס

בריאות לכולם

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דליה גורודיסקי

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דליה גורודיסקי

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

מרוה ויבגני חביבי בגלפור

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דליה גורודיסקי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

נוי פישר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דליה גורודיסקי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

ורד מרגלית

כל הכבוד לכל המתנדבים והעוסקים במלאכת הקודש. תבורכו

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דליה גורודיסקי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דליה גורודיסקי

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דליה גורודיסקי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דליה גורודיסקי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

ערן פישר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דליה גורודיסקי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

ליאת כרמלי

בריאות לכולם

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דליה גורודיסקי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דליה גורודיסקי

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

תחיה פישר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דליה גורודיסקי

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

הדר גורודיסקי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דליה גורודיסקי

שם שגריר:

40

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דליה גורודיסקי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

Ervin Klein

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דליה גורודיסקי

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אינסה זוויגי

הקדשה:

ישראל גוטליב

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דליה גורודיסקי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

נעמה היימן בריסק

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דליה גורודיסקי

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

קרן צור

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דליה גורודיסקי

שם שגריר:

30

סכום תרומה (₪) 

יעקב מרגלית

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דליה גורודיסקי

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

יסכה צורן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דליה גורודיסקי

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

ימית בוקעי

בהצלחה ובריאות לכולם

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דליה גורודיסקי

שם שגריר:

360

סכום תרומה (₪) 

הילית הירש-נסגי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דליה גורודיסקי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דליה גורודיסקי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דליה גורודיסקי

שם שגריר:

bottom of page