top of page

יעל פלוטקין

חיפוש שגריר/ה:

יעל פלוטקין

אתם לא לבד

שם הקמפיין:

2000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה רבה לכל התורמים, לכל השגרירים
והמתנדבים של העמותה שהיו שותפים לקמפיין המרגש והמוצלח הזה

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

2000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

250

סכום תרומה (₪) 

רז כהן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעל פלוטקין

שם שגריר:

170

סכום תרומה (₪) 

מירית הרצפלד ונסקי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעל פלוטקין

שם שגריר:

170

סכום תרומה (₪) 

רלי קריב

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעל פלוטקין

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

עינת כהן

הקדשה:

עובד כהן אהובי

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעל פלוטקין

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעל פלוטקין

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

גדעון פלוטקין

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעל פלוטקין

שם שגריר:

130

סכום תרומה (₪) 

עדה שינדלר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעל פלוטקין

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

מאיר בל כדורי

לאשתי היקרה רחל כדורי זל

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעל פלוטקין

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אילנה קאופמן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעל פלוטקין

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

חנן הרשקוביץ

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעל פלוטקין

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אילנה ישראל

הקדשה:

ר׳ חיים - מאיר בן ר׳ אליהו ע״ה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעל פלוטקין

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

יהודית ודני פלוטקין

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעל פלוטקין

שם שגריר:

bottom of page