top of page

מאיה הרמן

חיפוש שגריר/ה:

מאיה הרמן

מרכז מילמן - יוצרים הזדמנויות

שם הקמפיין:

3500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה רבה לכל השגרירים והשגרירות הנפלאים
והמרגשים וכמובן לכל התורמים על קמפיין מרגש ומדהים.

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

3500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

50

סכום תרומה (₪) 

עידן הרמן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מאיה הרמן

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

עדי וגיל

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מאיה הרמן

שם שגריר:

30

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מאיה הרמן

שם שגריר:

120

סכום תרומה (₪) 

מיכל וטוביה רותם

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מאיה הרמן

שם שגריר:

120

סכום תרומה (₪) 

דפנה ומשה הרמן

יישר כח לפעול מקצועית, חינוכית-ערכית וחברתית כדי לאפשר לילדים הנפלאים להשתלב בחברה תוך הענקת כלים ומיצוי כישורים והכנה לחיים מיטביים, תוך ייעוץ והכוונת המשפחות. כל הכבוד...

הקדשה:

אסתר מיימן זל, סלי ואברהם הרמן זל, שולמית שדה זל, בתיה ותנחום כהן זל ולאה שפירא זל

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מאיה הרמן

שם שגריר:

15

סכום תרומה (₪) 

רוני רייכשטיין

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מאיה הרמן

שם שגריר:

bottom of page