top of page

עמית סירי

חיפוש שגריר/ה:

עמית סירי

על סף התהום

שם הקמפיין:

2000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - בזכותכם ללא ספק יהיה להן טוב יותר!

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

2000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עמית סירי

שם שגריר:

70

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עמית סירי

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

משה פרנסיס

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עמית סירי

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

הדר לוי אריה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עמית סירי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

לימור ונה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עמית סירי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עמית סירי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עמית סירי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עמית סירי

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

טלי עדנה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עמית סירי

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

עמית פרג

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עמית סירי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עמית סירי

שם שגריר:

30

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עמית סירי

שם שגריר:

bottom of page