top of page

אפרת לוי

חיפוש שגריר/ה:

אפרת לוי

על סף התהום

שם הקמפיין:

3000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - בזכותכם ללא ספק יהיה להן טוב יותר!

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

3000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

2,061

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אפרת לוי

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

ורד באר

אפרת המשיכי בדרכך המבורכת ואל תתיאשי לעולם!

הקדשה:

אפרת גפן

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אפרת לוי

שם שגריר:

8,000

סכום תרומה (₪) 

תרומה לשכר דירה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אפרת לוי

שם שגריר:

bottom of page