top of page

טובה חדד

חיפוש שגריר/ה:

arrow&v

טובה חדד

רוני רוצה לעמוד לבד

שם הקמפיין:

3000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - ובזכותכם שגרירים יקרים ותורמים יקרים רוני הגשימה את החלום שלה!

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

3000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

200

סכום תרומה (₪) 

מלי איתן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

טובה חדד

שם שגריר:

20

סכום תרומה (₪) 

אורי מורשת

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

טובה חדד

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

ציונה אברגל

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

טובה חדד

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

ירדנה בדוח

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

טובה חדד

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

שרה אברהם

רוני את אלופה!!! גאים בך! בהצלחה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

טובה חדד

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

טובה חדד

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

רוני יקרה הרבה בריאות ושמחה, ושתגיעי ליעד במהרה!

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

טובה חדד

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

טובה חדד

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

מיכאל בדוח זל

לעילוי נשמת:

candle.jpg

טובה חדד

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

טובה חדד

שם שגריר:

23

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

טובה חדד

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

דפנה גוטמן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

טובה חדד

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

לאה גלבוע

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

טובה חדד

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

נעמי וייל

הקדשה:

אמי מורתי אסתר בת יוסף

לעילוי נשמת:

candle.jpg

טובה חדד

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

לרפואת מנחם בן שושנה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

טובה חדד

שם שגריר:

380

סכום תרומה (₪) 

שרית חדד

בהצלחה!!

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

טובה חדד

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

טובה חדד

שם שגריר:

bottom of page