top of page

עירית טיגר

חיפוש שגריר/ה:

עירית טיגר

חיבוק לחיים - אל תשאירו אותם לבד

שם הקמפיין:

1500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - כל כך הרבה טוב נעשה כאן למענם - מדהים!

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

1500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

250

סכום תרומה (₪) 

מירב ארליך

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עירית טיגר

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

רק בריאות

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עירית טיגר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת חמותי היקרה זל שיינדל גניה בת גוטה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עירית טיגר

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

זהבה מסטר

נכדתי רוני באחולי החלמה מהירה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עירית טיגר

שם שגריר:

70

סכום תרומה (₪) 

אתי מבורך

המון בריאות

הקדשה:

חנה מיזרחי בת אסתר

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עירית טיגר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

מזל בת מינוטה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עירית טיגר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת אבי היקר יצחק בן בצלאל צליק זל

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עירית טיגר

שם שגריר:

bottom of page