top of page

אורנה אלוביץ

חיפוש שגריר/ה:

arrow&v

אורנה אלוביץ

לאף אחד לא מגיע להיות רעב

שם הקמפיין:

3500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים, תודה לכל השגרירים והתורמים המרגשים שעשו גיוס תרומות מדהים למען העמותה

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

3500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

350

סכום תרומה (₪) 

דנה דימור

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אורנה אלוביץ

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אורנה אלוביץ

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

נירית קאירי

הקדשה:

רחל בת חסיבה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אורנה אלוביץ

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אורנה אלוביץ

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

איריס הורניק

הקדשה:

עדנה הורניק

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אורנה אלוביץ

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

עילאי שוורץ

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אורנה אלוביץ

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

אורנה אלוביץ

הקדשה:

רחל

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אורנה אלוביץ

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

קארן אלון

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אורנה אלוביץ

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אופק קאירי

הקדשה:

רחל בת חסיבה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אורנה אלוביץ

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

אייל לסטר

הקדשה:

אלי לסטר גיא שקד גל נדב שלום

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אורנה אלוביץ

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

מיכל קפטה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אורנה אלוביץ

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אורנה אלוביץ

שם שגריר:

400

סכום תרומה (₪) 

נירית ירון

הקדשה:

צבי

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אורנה אלוביץ

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אורנה אלוביץ

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

ענת שוורץ

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אורנה אלוביץ

שם שגריר:

206

סכום תרומה (₪) 

דודי פורז

משפחת פורז

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אורנה אלוביץ

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אורנה אלוביץ

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

טלי אסור

בעזהש שיהיו פחות רעבים בארצנו הקטנה

הקדשה:

יורם בנדר זל יונה שטרן זל וליל אסור זך

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אורנה אלוביץ

שם שגריר:

bottom of page