top of page

ורדה גרין

חיפוש שגריר/ה:

ורדה גרין

אתם לא לבד

שם הקמפיין:

2000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה רבה לכל התורמים, לכל השגרירים
והמתנדבים של העמותה שהיו שותפים לקמפיין המרגש והמוצלח הזה

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

2000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

180

סכום תרומה (₪) 

סו לזרוס

כל הכבוד, ורדה!

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ורדה גרין

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אילה אילת

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ורדה גרין

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

טובה מאור

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ורדה גרין

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ורדה גרין

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אילנה פלדי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ורדה גרין

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

דליה גרין

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ורדה גרין

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

צלילה רצין נוריאל

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ורדה גרין

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ורדה גרין

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אילה תדהר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ורדה גרין

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

אסתי לדרמן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ורדה גרין

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ורדה גרין

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

שולמית מאגלית

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ורדה גרין

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אילה יונגר

מעריכה את עשייתכם

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ורדה גרין

שם שגריר:

220

סכום תרומה (₪) 

ורדה גרין

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ורדה גרין

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ורדה גרין

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

סיגל זמיר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ורדה גרין

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ורדה גרין

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

Frances Raday

תודה על העשיה וההתנדבות הנהדרים

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ורדה גרין

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

דנה כהן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ורדה גרין

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אהובה נחשון

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ורדה גרין

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

עדה מוזיקנט

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ורדה גרין

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

ריקי לאופר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ורדה גרין

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

מוטי שדה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ורדה גרין

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

דליה זמיר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ורדה גרין

שם שגריר:

bottom of page