top of page

קרן בשרי-חזות

חיפוש שגריר/ה:

קרן בשרי-חזות

צעד קדימה לעתיד

שם הקמפיין:

8000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - וואוו, איזה קמפיין מרגש עבור הילדים והבוגרים של צעד קדימה - תודה ענקית לכל השגרירים ולכל התורמים.

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

8000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

50

סכום תרומה (₪) 

אנה זילברמן

מכל הלב

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

קרן בשרי-חזות

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

סמדר נהיר

בהצלחה בהצלחה 3> !

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

קרן בשרי-חזות

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

יעל אלדר תדמור

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

קרן בשרי-חזות

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אביעד רייך

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

קרן בשרי-חזות

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

תמר מימרן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

קרן בשרי-חזות

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

קרן בשרי-חזות

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

קרן בשרי-חזות

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

קרן בשרי-חזות

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

יעל שריר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

קרן בשרי-חזות

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

משה ברקוביץ

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

קרן בשרי-חזות

שם שגריר:

555

סכום תרומה (₪) 

צחי ונגה שלידור

♥️

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

קרן בשרי-חזות

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

קרן בשרי-חזות

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

קרן בשרי-חזות

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

סיגי ונימי דגן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

קרן בשרי-חזות

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

ניצן ועמית גרון

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

קרן בשרי-חזות

שם שגריר:

900

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

💙💙

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

קרן בשרי-חזות

שם שגריר:

80

סכום תרומה (₪) 

ליאת צדקיהו-פרץ

הקדשה:

חגית קוקי בת רחל

לעילוי נשמת:

candle.jpg

קרן בשרי-חזות

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

בהצלחה!!

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

קרן בשרי-חזות

שם שגריר:

1,500

סכום תרומה (₪) 

דורון כהן

תרומה בשם נח הרשקוביץ

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

קרן בשרי-חזות

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

קרן בשרי-חזות

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

נועם ארנון

בהצלחה!

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

קרן בשרי-חזות

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

ילנה רשטצ׳נקו

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

קרן בשרי-חזות

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

רונית גרון

באהבה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

קרן בשרי-חזות

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

קרן בשרי-חזות

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

אפרת ארנון ברזילי

באהבה 🤍

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

קרן בשרי-חזות

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

נועהועודד דרורי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

קרן בשרי-חזות

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

פז לונדון

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

קרן בשרי-חזות

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

ענת ראף זרקו

תבורכו

הקדשה:

קובי בן דורה זל
סימה בת חנה זל

לעילוי נשמת:

candle.jpg

קרן בשרי-חזות

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

רותי בשרי

בהצלחה!

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

קרן בשרי-חזות

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

קרן בשרי-חזות

שם שגריר:

bottom of page