top of page

שירה מנדלבום

חיפוש שגריר/ה:

arrow&v

שירה מנדלבום

מרעבים ובוכים לשבעים ושמחים

שם הקמפיין:

5000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה רבה לכל השגרירים והשגרירות המדהימים
וכמובן תודה רבה לכל התורמים והתורמות האלופים והאלופות.

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

5000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שירה מנדלבום

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

לאה פיזם‬‎

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שירה מנדלבום

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שירה מנדלבום

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

חן פלדי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שירה מנדלבום

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

יונתן זיירמן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שירה מנדלבום

שם שגריר:

360

סכום תרומה (₪) 

יהודית ושמואל מנדלבום

הקדשה:

אהרון לנגרמן זל ומשה מנדלבום זל

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שירה מנדלבום

שם שגריר:

188

סכום תרומה (₪) 

טליה גולן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שירה מנדלבום

שם שגריר:

360

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שירה מנדלבום

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שירה מנדלבום

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שירה מנדלבום

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

שירה וגיא ישבי אשחר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שירה מנדלבום

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שירה מנדלבום

שם שגריר:

880

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שירה מנדלבום

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שירה מנדלבום

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

שושנה לנגרמן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שירה מנדלבום

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שירה מנדלבום

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שירה מנדלבום

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

שרי חנניה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שירה מנדלבום

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שירה מנדלבום

שם שגריר:

bottom of page