top of page

אתי ללום

חיפוש שגריר/ה:

אתי ללום

שווים

שם הקמפיין:

5000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה לכל התורמים ולשגרירים, וכמובן לחברי העמותה ולמשפחות המדהימות על קמפיין מדהים עם מטרה נעלה

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

5000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

500

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אתי ללום

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

לבריאות והחלמה של יאיר גבאי בן לואיז ומשפחתו

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אתי ללום

שם שגריר:

1,000

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לאה אור רביב

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אתי ללום

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

נופר ללום

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אתי ללום

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

לירון ללום בוחבוט

חיים טובים ומאושרים 💓

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אתי ללום

שם שגריר:

350

סכום תרומה (₪) 

אמיר קריספין

כדברי מנשה האהוב : ״ כו הכבוד אמי , רוצה קבייה ״

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אתי ללום

שם שגריר:

720

סכום תרומה (₪) 

שגיב ידידיה

לאח של אחותי באהבה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אתי ללום

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

גיל ללום

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אתי ללום

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

עודד קמחי

הקדשה:

סבא אנדרה ללום זל
שי יוסף כהן זל

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אתי ללום

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

יעל ללום

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אתי ללום

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

הדר ללום חודרה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אתי ללום

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

תמי פנחס

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אתי ללום

שם שגריר:

bottom of page