top of page

גנית שקד

חיפוש שגריר/ה:

גנית שקד

נותנים אופק לילדינו

שם הקמפיין:

5000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה רבה לכל התורמים, לכל השגרירים, ולכל האנשים המדהימים שעזרו ועוזרים לילדים. יישר כוח .

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

5000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

205

סכום תרומה (₪) 

סילבי קדמי

גניתי גאה בך! באהבה גדולה, אמא

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גנית שקד

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

דלה דודאי

בהצלחה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גנית שקד

שם שגריר:

55

סכום תרומה (₪) 

עמית אדר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גנית שקד

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

עפרה קרקו

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גנית שקד

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

קטיה א

בהצלחה גנית!

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גנית שקד

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אביגיל ברוך

בהצלחה גנית

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גנית שקד

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

איה אלמוג

גנית אהובתי שרק ירבו מעשייך הנפלאים

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גנית שקד

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

כל הכבוד גנית

הקדשה:

שנדור גרי אלכסנדר

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גנית שקד

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אליאור נחמיה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גנית שקד

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

מוריה רדאה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גנית שקד

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

רחל קדמי

לגנית היקרה,כל הכבוד לך על העזרה בעמותה.

הקדשה:

משה בן רחל

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גנית שקד

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

רינה נאמן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גנית שקד

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

יודית סודרי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גנית שקד

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

לאה עזרי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גנית שקד

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

אני ששון

באהבה ובהצלחה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גנית שקד

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גנית שקד

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

יורם דנגור

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גנית שקד

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

נועה שדה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גנית שקד

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

שי קדמי

לילדים המתוקים באופק לילדנו ❤️

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גנית שקד

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

עפרה קרקו

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גנית שקד

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

שלו אגמון

בהצלחה גניתי

הקדשה:

נורית ואבנר נויברג

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גנית שקד

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

מיכל שק

גנית- כל הכבוד עם היוזמה המבורכת והכל כך מרגשת❤️

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גנית שקד

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אמיר וטובי בן שלום

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גנית שקד

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

יונת בירין וארז רייכר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גנית שקד

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

עירן קדמי

לגנית היקרה,מעריך מאד את מעשייך החשובים לטובת הילדים,כל הכבוד!

הקדשה:

משה בן רחל

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גנית שקד

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גנית שקד

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

מזל אורה איוב

תורמת למען הנזקקים ולסיוע עבור האנשים המיוחדים שתורמים מזמנם ומיכולתם והדוגמא היא גנית שקד שעושה מעל ומעבר שיהיה בהצלחה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גנית שקד

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

רויטל ימיני

בזכות גנית שקד

הקדשה:

אמי האהובה יונה ימיני

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גנית שקד

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

עינב ליבנה

הכל בשביל גניתוש

הקדשה:

אינד שוורץ

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גנית שקד

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

ניצה חן

בהצלחה אלופה ❤️

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גנית שקד

שם שגריר:

bottom of page