top of page

לילך לירון

חיפוש שגריר/ה:

arrow&v

לילך לירון

נותנים תקווה

שם הקמפיין:

3500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין פעיל

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

3500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

52

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

לרפואת זיוה בת סבטלנה צביה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

לילך לירון

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אורלי יברקן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

לילך לירון

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

לתמיכה ועזרה בידע, מקצועיות לתקווה לחיים בריאים ואיכותיים יותר.

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

לילך לירון

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

דור גדעוני

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

לילך לירון

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

לילך אברהם

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

לילך לירון

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אביב הוקר

רק בריאות

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

לילך לירון

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

ישי כהן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

לילך לירון

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

לבריאות והחלמה מהירה לכל החולים ולחיזוק ידה של העמותה הנפלאה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

לילך לירון

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

חיה לירון

ל-ירון ניידיק אבא של לילך , לבריאות והחלמה , אמן.

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

לילך לירון

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

יעל חזיז

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

לילך לירון

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

לילך לירון

שם שגריר:

bottom of page