top of page

עדי עמוסי

חיפוש שגריר/ה:

עדי עמוסי

חיבוק לחיים - אל תשאירו אותם לבד

שם הקמפיין:

10000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - כל כך הרבה טוב נעשה כאן למענם - מדהים!

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

10000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

90

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

אבי האהוב בנימין

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עדי עמוסי

שם שגריר:

1,000

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עדי עמוסי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עדי עמוסי

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

גדעון צברי זל ויואב שער זל

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עדי עמוסי

שם שגריר:

104

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

לעדי עמוסי המופלאה, רוח של נתינה ומסירות לעבר המטרה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עדי עמוסי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עדי עמוסי

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עדי עמוסי

שם שגריר:

80

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עדי עמוסי

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

צפי נטר

לאדם המופלא שלא הכרתי אך שמו וגדולתו הולכים לפניו

הקדשה:

אורי גינת

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עדי עמוסי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

מורן גרנביץ

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עדי עמוסי

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

ליאת מנדלסון

באהבה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עדי עמוסי

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עדי עמוסי

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

מורן קרפל

באהבה ❤ עשייה מבורכת.

הקדשה:

נורית אבישיד

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עדי עמוסי

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עדי עמוסי

שם שגריר:

70

סכום תרומה (₪) 

רתם זמיר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עדי עמוסי

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עדי עמוסי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

דב קרדו

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עדי עמוסי

שם שגריר:

120

סכום תרומה (₪) 

פרידה אגם עוז

מקדישה להצלחת ניתוח הקטארקט.

הקדשה:

אחי דויד

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עדי עמוסי

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עדי עמוסי

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

אין כמוך עדי !!!

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עדי עמוסי

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

עדי עמוסי

בהצלחה איש יקר ובבריאות שלמה <3

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עדי עמוסי

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

עינת רכלבסקי

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עדי עמוסי

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עדי עמוסי

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עדי עמוסי

שם שגריר:

52

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עדי עמוסי

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

ניר נתן בן יפית

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עדי עמוסי

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

ריקי גולן

בזכות עדי המהממת

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עדי עמוסי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עדי עמוסי

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

זהבית רוטמן-קנר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עדי עמוסי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

מורן סבאג

בריאות לכולם

הקדשה:

מזל פורטונה בת מרסדס. רבי נחמן בן שמחה בן פייגה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עדי עמוסי

שם שגריר:

bottom of page