top of page

מיטל דקל

חיפוש שגריר/ה:

מיטל דקל

נותנים תקווה

שם הקמפיין:

9000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה לכל השגרירים והשגרירות על קמפיין מדהים וכמובן תודה רבה לכל התורמים המדהימים.

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

9000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

20

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

אסתר עליזה בת ג׳ולייט

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיטל דקל

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

מאיה אשכנזי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיטל דקל

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

תמר מיזל

לבני משפחותיהם של מתמודדים עם סרטן הריאה.

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיטל דקל

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אייל אביגדור

הקדשה:

אסתר בת גולייט

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיטל דקל

שם שגריר:

20

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיטל דקל

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיטל דקל

שם שגריר:

40

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיטל דקל

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

מאגד זיאן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיטל דקל

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

עדי חלפון

אחותי את מדהימה !!! אשרייך

הקדשה:

אסתר עליזה בת גולייט

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיטל דקל

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיטל דקל

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנאבל לוי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיטל דקל

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיטל דקל

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

ענבל עומר

הקדשה:

אסתר עליזה בת ג׳ולייט

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיטל דקל

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

מיטלי אהובה את מהממת ומרגשת

הקדשה:

אסתר בת גולייט

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיטל דקל

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

יהודה טולדנו

לעילוי נשמת אסתר עליזה בת זולייט

הקדשה:

משה בן מרים, פורטונה בת סולטנה, זולייט בת פיבי, לאון בן מסעודה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיטל דקל

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיטל דקל

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיטל דקל

שם שגריר:

1,000

סכום תרומה (₪) 

אוריאל כהן

הקדשה:

אסתר בת גולייט

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיטל דקל

שם שגריר:

130

סכום תרומה (₪) 

אנונימי
הקדשה:

לעילוי נשמת אסתר עליזה בת זולייט זל

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיטל דקל

שם שגריר:

20

סכום תרומה (₪) 

עדי דרעי

הקדשה:

לעילוי נשמת אתי היקרה והלב שלי ציפורה בת סעדה זל נשמתן בגן עדן

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיטל דקל

שם שגריר:

220

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

אסתר בת גולייט

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיטל דקל

שם שגריר:

120

סכום תרומה (₪) 

ארלט כהן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיטל דקל

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיטל דקל

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

דינה שובל

הקדשה:

אסתר עליזה בת גולייט למשפחת טולדנו

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיטל דקל

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

רחל פדידה

הקדשה:

אסתר טולדנו

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיטל דקל

שם שגריר:

20

סכום תרומה (₪) 

נוי כהן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיטל דקל

שם שגריר:

96

סכום תרומה (₪) 

מירב דיין גרשון

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיטל דקל

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

אסתר בת גולייט למשפחת טולדנו

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיטל דקל

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

יערית אריאל

הקדשה:

אסתר טולדנו

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיטל דקל

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

קייסי חזי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיטל דקל

שם שגריר:

bottom of page