top of page

יעקב יהב

חיפוש שגריר/ה:

יעקב יהב

צעד קדימה לעתיד

שם הקמפיין:

10000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - וואוו, איזה קמפיין מרגש עבור הילדים והבוגרים של צעד קדימה - תודה ענקית לכל השגרירים ולכל התורמים.

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

10000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

250

סכום תרומה (₪) 

יחזקאל יעקבי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעקב יהב

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

קרין נהיר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעקב יהב

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

דניאל מלכה

הקדשה:

הוריי מסעוד ורחל מלכה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעקב יהב

שם שגריר:

400

סכום תרומה (₪) 

רשל זהר

הקדשה:

מוריס ורוזט קדוש

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעקב יהב

שם שגריר:

360

סכום תרומה (₪) 

חנה בלאו

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעקב יהב

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

ליאור קרן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעקב יהב

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

איתי יהב

לכבוד בר המצווה שלי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעקב יהב

שם שגריר:

360

סכום תרומה (₪) 

נדב אלעד

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעקב יהב

שם שגריר:

350

סכום תרומה (₪) 

בועז וילנסקי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעקב יהב

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעקב יהב

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעקב יהב

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

רחל הלוי סגל

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעקב יהב

שם שגריר:

360

סכום תרומה (₪) 

ישראל אברהמי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעקב יהב

שם שגריר:

2,330

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעקב יהב

שם שגריר:

360

סכום תרומה (₪) 

רשל זהר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעקב יהב

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

כריסי יהב

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעקב יהב

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

גיא בז׳רנו

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעקב יהב

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

עידו יהב

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעקב יהב

שם שגריר:

360

סכום תרומה (₪) 

עינת שוחט

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעקב יהב

שם שגריר:

360

סכום תרומה (₪) 

עינת שקד

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעקב יהב

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

אבי בן נתן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעקב יהב

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אליה סגל

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעקב יהב

שם שגריר:

bottom of page