top of page

אורלי סניור ניב

חיפוש שגריר/ה:

אורלי סניור ניב

הופכים חלום למציאות

שם הקמפיין:

5000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה לכל השגרירים והתורמים על קמפיין מרגש ומוצלח עבור ילדי עמותת אקדם - אתם מדהימים.

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

5000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

2,070

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

יישר כוח!!!

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אורלי סניור ניב

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

יעיר אורבוך

מטרה מקודשת. ועוד יותר קדושה היא השגרירה ובן זוגה שעזרו לנו ללא לאות ובהצלחה בנושא אישי🙏🙏🙏

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אורלי סניור ניב

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

יישר כוח!

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אורלי סניור ניב

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אורלי סניור ניב

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אביב זוהר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אורלי סניור ניב

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

עידית חייק

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אורלי סניור ניב

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

טלילה מיכאלי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אורלי סניור ניב

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

דלית אבישי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אורלי סניור ניב

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

יעקב אלכסנדר

הקדשה:

חזקי צימרמן

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אורלי סניור ניב

שם שגריר:

bottom of page