top of page

רוני נתיב

חיפוש שגריר/ה:

רוני נתיב

סל מזון עבורם הוא צורך קיומי

שם הקמפיין:

5000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה רבה לכל השגרירים, לכל התורמים ולכל העוסקים במלאכה - קמפיין מוצלח מאוד שיעזור להמון אנשים נזקקים!

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

5000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

150

סכום תרומה (₪) 

ג’סיקה לסרי

הקדשה:

יוסף פנצר

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רוני נתיב

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רוני נתיב

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

מיכל עירוני

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רוני נתיב

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

דקל זנדני

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רוני נתיב

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

דובי נתיב

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רוני נתיב

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

אורי עירוני

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רוני נתיב

שם שגריר:

350

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רוני נתיב

שם שגריר:

260

סכום תרומה (₪) 

אליזבט נתיב

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רוני נתיב

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

יפעת נעמן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רוני נתיב

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

אוהד גרין

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רוני נתיב

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

לינה נילסן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רוני נתיב

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רוני נתיב

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

כל הכבוד רוני!!!!

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רוני נתיב

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

ליאור נתיב

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רוני נתיב

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

דניאל פיליפ

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רוני נתיב

שם שגריר:

600

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רוני נתיב

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רוני נתיב

שם שגריר:

bottom of page