top of page

חיים קוזוכוביץ

חיפוש שגריר/ה:

חיים קוזוכוביץ

הזדמנות להיות שווים

שם הקמפיין:

6000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה רבה לכל השגרירים והתורמים היקרים. בזכותכם הנגישות בבית שלהבת תהיה נוחה וקלה יותר!

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

6000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת אסתר בת רות ולענ ציון בן אסתר

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חיים קוזוכוביץ

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

חדוה בר-עם

חזרה בתשובה שיראל בת רבקה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חיים קוזוכוביץ

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

עידית מרלין

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חיים קוזוכוביץ

שם שגריר:

120

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חיים קוזוכוביץ

שם שגריר:

700

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

נעמי

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חיים קוזוכוביץ

שם שגריר:

360

סכום תרומה (₪) 

אליהו בלומנצויג

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חיים קוזוכוביץ

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

מיכל ברטר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חיים קוזוכוביץ

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

פנינה רזניק

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חיים קוזוכוביץ

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

ישראל ובתשבע שרפשטיין

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חיים קוזוכוביץ

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

עמוס אדלר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חיים קוזוכוביץ

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

יהודה להר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חיים קוזוכוביץ

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

רב שמעון בן ציון

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חיים קוזוכוביץ

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חיים קוזוכוביץ

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

מיכל פתל

לרפואת דוד בן רות רחל

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חיים קוזוכוביץ

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנה לורנס בולאק

לזיווג הגון של הדרה שיינלא בת שרה

הקדשה:

יהודה בן יוסף

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חיים קוזוכוביץ

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אברהם יעקב טיילור

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חיים קוזוכוביץ

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אולגה טטלבאום

הקדשה:

רבקה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חיים קוזוכוביץ

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אירית אהרוני

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חיים קוזוכוביץ

שם שגריר:

120

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לאה בת שרה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חיים קוזוכוביץ

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

שרה ברנע

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חיים קוזוכוביץ

שם שגריר:

bottom of page