top of page

ליה בוריסובר

חיפוש שגריר/ה:

arrow&v

ליה בוריסובר

אל תשאירו אותם לבד

שם הקמפיין:

3000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה רבה לכל התורמים, לשגרירים האלופים ולעמותה המדהימה הזאת שעוזרת לכל כך הרבה אנשים ברחבי הארץ.

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

3000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

50

סכום תרומה (₪) 

דניאלה אלוני

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ליה בוריסובר

שם שגריר:

40

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ליה בוריסובר

שם שגריר:

15

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ליה בוריסובר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

מרקוס יפתח

יוזמה מבורכבת וחשובה!

הקדשה:

חורחה בסוק זל

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ליה בוריסובר

שם שגריר:

20

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ליה בוריסובר

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

הדס רם

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ליה בוריסובר

שם שגריר:

bottom of page