top of page

שימרית עבדיאן

חיפוש שגריר/ה:

שימרית עבדיאן

מרעבים ובוכים לשבעים ושמחים

שם הקמפיין:

3500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה רבה לכל השגרירים והשגרירות המדהימים
וכמובן תודה רבה לכל התורמים והתורמות האלופים והאלופות.

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

3500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

100

סכום תרומה (₪) 

רעיה מנקדי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שימרית עבדיאן

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שימרית עבדיאן

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

יוני אברמוב

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שימרית עבדיאן

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שימרית עבדיאן

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שימרית עבדיאן

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

ישראל רחמים

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שימרית עבדיאן

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שימרית עבדיאן

שם שגריר:

bottom of page