top of page

נאוה מסינה

חיפוש שגריר/ה:

נאוה מסינה

הופכים חלום למציאות

שם הקמפיין:

3500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה לכל השגרירים והתורמים על קמפיין מרגש ומוצלח עבור ילדי עמותת אקדם - אתם מדהימים.

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

3500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

150

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

מרים סבן האהובה שלנו

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נאוה מסינה

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

עילוי נשמת יצחק פריאנטה דודי היקר והאהוב איש ישר וצדיק

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נאוה מסינה

שם שגריר:

130

סכום תרומה (₪) 

אליה מסינה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נאוה מסינה

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

משה מסינה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נאוה מסינה

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אליה מסינה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נאוה מסינה

שם שגריר:

70

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נאוה מסינה

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

רוני מיכה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נאוה מסינה

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

נאוה מסינה

הקדשה:

מרים טבול

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נאוה מסינה

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אליענה אלבראנס

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נאוה מסינה

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נאוה מסינה

שם שגריר:

bottom of page