top of page

ניר בומס

חיפוש שגריר/ה:

ניר בומס

הזדמנות להיות שווים

שם הקמפיין:

10000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה רבה לכל השגרירים והתורמים היקרים. בזכותכם הנגישות בבית שלהבת תהיה נוחה וקלה יותר!

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

10000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

899

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ניר בומס

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אפרת הומינר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ניר בומס

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

ישי בן ציון

יישר כוח עצום! מפיץ הלאה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ניר בומס

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ניר בומס

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

אליהו בן יעקב יוסף ודבורה בת שלמה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ניר בומס

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ניר בומס

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ניר בומס

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

יעל אונטרמן

הקדשה:

הנרצחים בנווה יעקב

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ניר בומס

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

חוה בומס

באהבה למען המטרה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ניר בומס

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

יוסף בן חנום

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ניר בומס

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

ניר בומס

הקדשה:

לנשמת אבי זל, בן ציון בומס

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ניר בומס

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ניר בומס

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

עידו וינטר

כל הכבוד על ההירתמות למטרה היפה!

הקדשה:

נני שלזינגר-זוסמן

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ניר בומס

שם שגריר:

360

סכום תרומה (₪) 

דוריאן ברק

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ניר בומס

שם שגריר:

36

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

בהצלחה!

הקדשה:

סבתא

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ניר בומס

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

ירון בן שרה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ניר בומס

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

רבקה בת חנה הנצה זל, דוד בן יהודית זל

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ניר בומס

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

בן חיזק

לכבוד ארנולד וקרן גולדמן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ניר בומס

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

Robby Berman

GO NIR GO!

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ניר בומס

שם שגריר:

70

סכום תרומה (₪) 

Wael Isaac

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ניר בומס

שם שגריר:

55

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ניר בומס

שם שגריר:

bottom of page