top of page

מיכל רז דוידי

חיפוש שגריר/ה:

מיכל רז דוידי

הופכים חלום למציאות

שם הקמפיין:

10000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה לכל השגרירים והתורמים על קמפיין מרגש ומוצלח עבור ילדי עמותת אקדם - אתם מדהימים.

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

10000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

200

סכום תרומה (₪) 

טלי ארגוב

💜

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיכל רז דוידי

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

מאיה דוידי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיכל רז דוידי

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיכל רז דוידי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

ריקי לוי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיכל רז דוידי

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

ליאור נחמיה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיכל רז דוידי

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

ארז בקשי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיכל רז דוידי

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

שירה הרוניאן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיכל רז דוידי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

הילה מילגרם

הקדשה:

שירז בת שושנה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיכל רז דוידי

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיכל רז דוידי

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

אבי ואפרת רז

בהצלחה רבה!

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיכל רז דוידי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

שרית חסידים

בהצלחה!!!

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיכל רז דוידי

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

דליה חרובי

למען עתיד טוב יותר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיכל רז דוידי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

לאחי גל

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיכל רז דוידי

שם שגריר:

1,000

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

מיכל, עמותה מדהימה ואכן המטרה נעלה. מדהים לראות את ההירתמות שלכם והדחיפה בכל הכח כדי שלנערים הללו יהיה בית אמיתי חם ואוהב. מדהים . בהצלחה ובטוחה שתגיעו ליעד במהרה.

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיכל רז דוידי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אושרת חגג

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיכל רז דוידי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיכל רז דוידי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

מור גל

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיכל רז דוידי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיכל רז דוידי

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיכל רז דוידי

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיכל רז דוידי

שם שגריר:

360

סכום תרומה (₪) 

טלי פוטרמן

מתרגשים איתכם עם הקמת המפעל החשוב והמרגש

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיכל רז דוידי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיכל רז דוידי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

זהבה לוי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיכל רז דוידי

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

יואב עצמון רז

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיכל רז דוידי

שם שגריר:

400

סכום תרומה (₪) 

ישעיהו רז

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיכל רז דוידי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיכל רז דוידי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

שני תורגמן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיכל רז דוידי

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

מתן שחף

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיכל רז דוידי

שם שגריר:

bottom of page